Een nieuw hoofdstuk voor Flanders 25...

Na vier jaar verblijf in Oost-Vlaanderen heeft de organisatie besloten naar Vlaams-Brabant te trekken en meer bepaald naar Leuven.

Stade Leuven T.C. is een van de oudste tennisclubs van België. De club werd opgericht in 1903, een jaar na de oprichting van de Koninklijke Belgische Tennisbond en is daarmee de eerste club van Vlaams-Brabant.

Stade Leuven T.C. is een sterk lokaal verankerde club met nationale uitstraling. Het is ook een club met een hart voor jongeren, waar kinderen van jongs af aan het tennis op een leuke manier leren ontdekken. "Stade Leuven" is een volwaardig tenniscomplex met 9 terreinen in gemalen baksteen en telt zo'n 1000 leden.

Stade Leuven T.C. gaat ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg. Aangepast tennis,  tennis voor personen met een motorische, verstandelijke, visuele of auditieve beperking is sinds 2009 mogelijk op Stade.

Stade Leuven T.C. wil rolstoeltennissers volledig integreren in de reguliere tennissport en in het clubleven. Sedert de zomer 2009 worden rolstoeltennistrainingen gegeven door gediplomeerde trainers. Hiermee heeft de club als eerste in de regio een volledig uitgebouwd aanbod voor zowel de beginnende als de competitieve rolstoeltennisser. Door dit initiatief kunnen de geïnteresseerde spelers uit Leuven en omgeving hun favoriete sport beoefenen binnen een Tennis Vlaanderen tennisclub. Een uniek initiatief op gebied van integratie van personen met een handicap in de reguliere sportclubwerking in de provincie.

Het organiseren van een groot internationaal rolstoeltennistornooi is dan ook voor deze club de volgende doelstelling.

A new chapter for Flanders 25...

Gert Vos - Trainer

After four years stay in the region of East Flanders, the organization has decided to move to the region of Flemish Brabant and more specifically to Leuven.

K. Stade Leuven is one of the oldest tennis clubs in Belgium. The club was founded in 1903, one year after the founding of the Royal Belgian Tennis Federation and is the first club of Flemish Brabant.

K. Stade Leuven is a strong locally based club with a national profile. It is also a club with a heart for young people, where children from an early age learn to discover tennis in a fun way. "Stade Leuven" is a full tennis complex with nine sites in clay and has about 1000 members.

K. Stade Leuven does not avoid its social responsibility. Adapted tennis, tennis for people with a physical, mental, visual or hearing disability is possible @ Stade since 2009.

K. Stade Leuven is willing to integrate fully wheelchair tennis players in the regular tennis and club life. Since 2009 wheelchair tennis is being teached by qualified coaches. This is thus the first club in the region offering for both beginners and competitive wheelchair tennis player a fully expanded tennis program. Through this initiative, the interested players in Leuven and neighborhoods can practice their favorite sport within a club affiliated @ Tennis Vlaanderen. A unique initiative in the field of integration of people with disabilities in regular sports activity in the province.

Organizing a large international wheelchair tennis tournament is also the next target for this club.